Wednesday, 20 January 2016

​Uilen in een hedendaagse valkerij

​Uilen in een hedendaagse valkerijIn dit artikel kom je meer te weten over hoe uilen in het algemeen gebruikt worden in een valkerij. Er zijn momenteel meer dan tweehonderd soorten uilen over de hele wereld. Een van de bekendste soorten, de kerkuil, is meteen ook de meest voorkomende en in de meeste gebieden doodt deze meer knaagdieren dan gelijk welk roofdier.

Valkerij en het houden van haviken waren tot niet zo heel lang geleden veel voorkomende activiteiten die zowel als vrijetijdsbesteding gedaan werden en omwille van de voedselvoorziening. In Europa werd de havik ook wel eens de kokhavik omdat het zoveel wild kon vangen voor de keuken zoals konijn, haas, fazant, patrijs, duif, parelhoen en nog andere soorten. Giervalken werden beschouwd als de vogels die het best bij een keizer pasten en een slechtvalk hoorde bij een koning. Het smelleken behoorde gezien zijn kleine formaat bij een dame. Arenden werden ook gebruikt om op wolven te jagen in Siberië. De sakervalk werd gebruikt om op gazelles te jaren in de Arabische woestijn. De sakervalk ving een gazelle en zorgde ervoor dat het dier ging vertragen zodat het door de saluki hond (een ras van woestijnhonden) gedood zou kunnen worden. De valkerij was een zeer populaire sport onder de adel en van vitaal belang voor de gewone bevolking. 

https://twitter.com/AdellijkVermaa

No comments:

Post a Comment